Vankimessut 2021 l Vangin vapautuminen velallisena ei ole niin yksinkertaista

06.07.2021

"Silloin, kun mä ensimmäisiä kertoja vapauduin Sörkän vankilasta 90-luvun alussa, mulla oli vaan muovikassi kädessä eikä mitään tietoa tulevasta. Nykyään asiat ovat paremmin." Näin kertoi eräs useita vankilatuomiota istunut ja nykyinen kokemusasiantuntija Laurean opintojaksolla. Totta, että asiat ovat nykyisin huomattavasti paremmin vangin näkökulmasta vapautumistilanteessa. Helposti vangin kuntoutuksessa taloudellisten asioiden selvittely jää vähemmälle huomiolle.

Myös digitalisoitunut maailma on tuonut omat lisähaasteensa asioimiseen liittyen. Siinä missä ennen omia asioitaan pystyi hoitamaan viranomaisten kanssa virastossa asioimalla, nykyisin tarvitaan sähköisen tunnistamisen tunnukset, internet, tietokone sekä sujuvat digitaidot. Pidemmän vankeustuomion aikana maailma on muuttunut digiasioissa kovasti, ja meille itsestään selvät asiat (sähköinen asiointi, some, verkkopankki ym.) voivat olla täyttä hepreaa vapautuvalle vangille. Vapautuvan vangin taloudellinen tilanne ei välttämättä mahdollista älypuhelimen tai tietokoneen hankkimista. Myöskään pankkitilin ja pankkikortin omistaminen eivät ole itsestään selviä asioita pitkään rikos- tai päihdehistorian omaavalle.

Kriminaalihuollon tukisäätiö digiohjausta rikostaustaisille, jotka kokevat tarvitsevansa apua sähköisessä asioinnissa ja digilaitteiden käytössä. Digiohjausta saa henkilökohtaisesti itseä askarruttavissa asioissa kuten esimerkiksi verkkopankin käytössä, asunnon hakemisessa, Kelan sivujen käytössä, velka-asioissa tai työ- tai opintoasioissa. Keskustelemaan voi mennä myös vapaasti itseä mietityttävistä asioista. (Kriminaalihuollon tukisäätiö 2021a.) Usein vankilasta vapautuminen on jo itsessään henkisesti iso muutosprosessi, puhumattakaan millaista stressiä omaan taloudelliseen tilanteeseen liittyvät epävarmuustekijät aiheuttavat.

Lähtökohtaisesti on hyvä, että vanki on jo vankeusaikana anonut toimeentulotukea, jonka saa käyttöönsä vapautumishetkellä. Omaan talouteensa liittyviä asioita on mahdollista hoitaa myös poistumisluvilla tai esimerkiksi valvotussa koevapaudessa. Nämä mahdollisuudet eivät kuitenkaan ole välttämättä mahdollisia lyhyemmissä vankeustuomioissa, koska vapautumisen suunnittelulle ja siihen liittyville toimenpiteille ei ole riittävästi aikaa. Kuitenkin jonkinlainen omien asioiden järjestely ennen vapautumista on tärkeää, jotta vapautuvalla olisi paremmat edellytykset sitoutua rikoksettomaan ja päihteettömään elämäntapaan.

Tällä hetkellä on käynnissä Älykäs vankila -hanke, joka toteuttaa älyvankila-tyyppistä ratkaisua Hämeenlinnan uuteen naisvankilaan. Vankilan jokaisen selliin on rakennettuoma sellipääte, josta vangin on mahdollista asioida sähköisissä ja digitaalisissa palveluissa. Sellipäätteeltä pääsee vain omaan vankiverkkoon sekä rajoitetusti ulkoisen verkon palveluihin. Sähköinen asiointi ja digitaalisten palveluiden käyttö vankeusaikana edesauttaa sijoittumista yhteiskuntaan sekä mahdollistaa laajemmat ja itseohjautuvammat mahdollisuudet kuntoutumiseen vankeusaikana ja vähentää rikoksen uusimisriskiä. (Rikosseuraamuslaitos 2021.)

Toivottavasti Älykäs vankila -tyyppisiä ratkaisuja toteutetaan tulevaisuudessa myös muissa vankiloissa, koska digitaaliset palvelut tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia tukea vankien sopeutumista yhteiskuntaan. Taloudellinen toimeentulo on ensisijaisia edellytyksiä rikoksettomassa elämässä. Suljetusta laitoksesta vapautuva työtön vanki on tavallisesti oikeutettu saamaan aluksi toimeentulotukea vapautuessaan ja tämän jälkeen työmarkkinatukea, joka edellyttää ilmoittautumista työttömäksi työnhakijaksi. Näiden etuuksien lisäksi vapautuvat vangit ovat tavallisesti oikeutettuja myös asumistukeen. Lisätietoa erilaisista rikosseuraamusasiakkaiden tuista ja niiden hakemisesta voi lukea Kriminaalihuollon tukisäätiön sivuilta. (Kriminaalihuollontukisäätiö 2021b.) Mikäli muut taloudelliseen tukiin liittyvät asiat askarruttavat, kannattaa rohkeasti olla yhteydessä ammattilaisiin esimerkiksi Kriminaalihuollon tukisäätiön Kriminaaliasiamiestoimintaan. Kriminaaliasiamiestoiminnantarkoituksena on parantaa rangaistuksesta tuomittujen ja heidän läheistensä asemaa yhteiskunnassa, jotta he saisivat heille kuuluvat palvelut ja etuudet. Ammattilaisten tarjoama tuki on maksutonta, ja heidän tehtävä on auttaa apua tarvitsevia.

Monelle rikostuomion saaneelle on määrätty korvauksia tai sakkoja maksettavaksi. Pidemmällä rikoshistorialla vanhoja velkoja ei ole välttämättä maksettu ajallaan, ja vuosien varrella ne ovat kasvaneet korkoa. Pahimmillaan myös luottotiedot ovat menneet ja vankilasta vapauduttua on olo, että työnteko ei kannata, koska ulosotto vie kaiken tuloista. Silloin voi tuntua, että olisi helpompi jäädä vain työttömänä kotiin, koska töihin meno ei ole taloudellisesti kannattavaa. Työnteko kannattaa aina, eikä ulosotto vie koskaan koko palkkaa, vaan siitä jätetään elämiseen tarvittava summa.

Haastattelemani kokemusasiantuntija mainitsi haastattelussani: "Ihanaa olla viimein veronmaksaja, ja elättää itseni työllä!" Suurempien velkojen maksaminen voi tuntua mahdottomalta prosessilta, mutta aina kannattaa muistaa, että on olemassa velkajärjestelyjä ja maksusuunnitelmia, joihin on mahdollista päästä. Talous -ja velkaneuvontaa saa maksuttomasti oikeusaputoimistosta. Palvelussa voi asioida sähköisesti ja jättää yhteydenottopyynnön, voi soittaa suoraan palvelimeen, voi sopia tapaamisen tai ottaa yhteyttä nettisivujen chatin kautta. Yhteystiedot löytyvät täältä. Vaihtoehtona on myös asioida oman paikkakunnan Talousneuvolassa. Talousneuvola on matalankynnyksen asiointipaikka ja siellä voi asioida ilman ajanvarausta. Talousneuvola on ennakoiva Talousneuvonta-hankkeen toimintamalli ja se on perustettu osana hallitusohjelman ylivelkaantumisen ehkäisyä. (Talousneuvola 2021.)

Mitä vaihtoehtoja sitten on velkojen maksamisessa? Mikäli velkoja on paljon, eikä velallinen pysty niitä heti maksamaan esimerkiksi pidentämällä eräpäivää, voi hän hakeutuavelkajärjestelyyn. Jotta velkajärjestelyyn pääsee, vaaditaan asiasta käräjäoikeuden vahvistus. Joskus hylkäävän päätöksen voi saada, jos rikostuomiosta on kulunut liian vähän aikaa tai henkilö on hakemisen hetkellä syytettynä rikoksesta. Velkajärjestelyyn pääsemiseen vaikuttavat monet asiat, kuten yksilön oma motivaatio, maksukyky sekä onko henkilö aiemmin ollut jo velkajärjestelyssä. Velkajärjestelyyn pääsevät niin ulosotossa olevat henkilöt kuin henkilöt, joilla ei ole maksuhäiriömerkintää. Velkajärjestelynmaksuohjelmaan päästyä, päättyy myös henkilön omaisuuden tai tulojen ulosmittaus. Maksuohjelmaan kirjataan maksuaikataulu, henkilön tulot ja menot sekä määräykset lisäsuoritusvelvollisuudesta. Lisäksi siihen kirjataan maksuvara, jonka henkilö pystyy kuukaudessa maksamaan koko järjestelyn ajan. Maksuohjelma tehdään aina henkilökohtaisten maksukykyjen mukaan ja ohjelma kestää kolmesta viiteen vuotta. (Velkajärjestely 2021.)

Velkoja voidaan periä ulosoton kautta. Velkoja voi laittaa laskun ulosottoon, jos velallinen ei maksa sitä vapaaehtoisesti. Julkioikeudelliset maksut, kuten verot ja kunnalliset maksut, ovat ulosmitattavia ilman käräjäoikeuden päätöstä. Muut maksut vaativat käräjäoikeuden velkomustuomion, jossa käräjäoikeus käsittelee ja määrää velallisen maksuvelvollisuuden. Sakot, rikesakot ja muut rahamääräiset seuraamukset menevät ulosoton perintään, jos velallinen ei niitä maksa vapaaehtoisesti. Ulosotto pyrkii siihen, että ensisijaisesti velallinen maksaa velkansa maksukehotuksella, mutta mikäli se ei onnistu, ulosotto tekee palkan, eläkkeen, elinkeinotulon tai omaisuuden ulosmittauksen. (Ulosotto 2021.)

Mitä sitten tarkoittaa maksuhäiriömerkintä eli kansankielellä luottotietojen menettäminen, ja miten se vaikuttaa elämään? Maksuhäiriö merkintä tulee, kun joku lasku tai velka on jätetty maksamatta. Luottotietoja ei menetä yhdestä maksumuistutuksesta, vaan kyseessä on täytynyt olla toistuvasti maksamatta jättäminen. Luottotietojen menettäminen on voimassa vähintään kaksi vuotta velan maksamisen jälkeen, mutta luottotietojen palautuminen voi myös kestää pidempäänkin. Luottotiedot voi saada nopeamminkin takaisin. Mikäli henkilöllä on Takuusäätiöntakaus, sosiaalinen luotto ja yksityishenkilön velkajärjestelystä tuleva maksuhäiriömerkintä poistuu, kun laina on maksettu kokonaan takaisin. Luottotietojen menettäminen vaikeuttaa ihmisen elämää vuokra-asunnon saamisessa, puhelinliittymän avaamisessa, ja se voi olla esteuusien lainojen tai luottokortin myöntämisessä. Vuokra-asunnossa vuokranantaja voi vaatia luottotiedottomalta suurempaa takuuvuokraa tai etukäteen useamman kuukauden vuokran maksua. Luottotietojen menettäminen vaikuttaa ainoastaan uusiinsopimuksiin ja lainoihin. Voimassa oleviin se ei vaikuta, jos laskut maksetaan ajallaan. Monet työnantajat voivat tarkistaa työntekijän luottotiedot, mikäli työ sisältää taloudellista vastuuta tai rahojen käsittelyä. Omat luottotiedot voi tarkistaa 12kk:n välein Suomen Asiakastiedosta tai Bisnode Finland Oy:n kautta. (Takuusäätiö 2021.)

Aina on myös mahdollista odottaa velkojen vanhenemista. Velkojen vanheneminen vaihtelee velasta riippuen, muutamasta vuodesta kahteenkymmeneen vuoteen. Esimerkiksi rikosoikeudelliset velat vanhenevat kahdessakymmenessä vuodessa ja sakkorangaistukset viidessätoista vuodessa. Velan vanheneminen kestää kauan. Joten velkojen maksaminen on suotavampaa kuin odottaa velkojen vanhenemista. Tällöin myös luottotiedot palaavat nopeammin ja niin sanottujen tavallisten asioiden hoitaminen helpottuu. Kannattaa muistaa, että tarjolla on ilmaista apua talouteen liittyvissä asioissa. Listaan vielä tähän loppuun kertauksen paikoista, joihin kannattaa olla yhteydessä rikostaustaisena, jos oma taloudellinen tilanne askarruttaa ja tarvitsee apua velkojen maksussa tai toimeentuloon liittyvissä asioissa: Kriminaalihuollon tukisäätiö, Kriminaaliasiamiestoiminta, talous- ja velkaneuvonta ja Takuusäätiö.

Muista, että et ole ainut velkojen kanssa painiskeleva henkilö. Älä jää yksin murehtimaan, vaan ole yhteydessä ammattilaisiin, ja pyydä apua.


Kirjoittaja on Laurean sosionomiopiskelija


Lähteet

Kriminaalihuollon tukisäätiö. Digiohjaus. 2021a. Viitattu 1.6.2021https://www.krits.fi/digiohjaus/Kriminaalihuollon tukisäätiö.

Toimeentulo vankilasta vapautuessa. 2021b. Viitattu 1.6.2021https://www.krits.fi/tietoa/vapautuminen/toimeentulo-vankilan-jalkeen/Rikosseuraamuslaitos.

Älykäs vankila. 2021. Viitattu 1.6.2021https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/hankkeet/alykasvankila.htmlTakuusäätiö.

Maksuhäiriömerkintä. 2021. Viitattu 7.6.2021https://www.takuusaatio.fi/selviydy-veloistasi/maksuhairiomerkinta/maksuhairiomerkinnan-seuraukset/Talous ja velkaneuvonta.

Talousneuvola. 2021. Viitattu 4.6.2021https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/fi/index/apuatalousvaikeuksiin_1/otayhteytta/talousneuvola.htmlTalous -ja velkaneuvonta.

Velkajärjestely. 2021. Viitattu 4.6.2021https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/fi/index/pysaytavelkaantuminen/velkajarjestely.htmlTalous-ja velkaneuvonta.

Ulosotto.2021. Viitattu 6.6.2021https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/fi/index/laskutmyohassa/ulosotto.html