- Toiminta ja tapahtumat -


Parityömalli

Parityömalli on työskentelytapamme ammattilaisten kanssa. Pidämme tärkeänä, että asiakastyössä hyödynnetään ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan osaamista rikostaustaisten ihmisten auttamiseksi.    


Nuorten illat

Järjestämme rikoksilla ja päihteillä oireileville sijaishuoltonuorille teemailtoja, joissa tarinaamme hyödyntäen käsittelemme, miksi rikoksia ja päihteitä sisältävä elämäntapa ei ole tavoittelemisen arvoinen asia elämässä. 


Ennalta estävä toiminta

Käymme kouluissa ja nuorisotaloissa eri ammattilaisten sekä viranomaisten kanssa. 


Vankimessut -tapahtuma

Vankimessut tarjoavat tietoa palveluista, joita vangit, rikostaustaiset sekä heidän omaisensa voivat käyttää rangaistuksen aikana ja sen jälkeen. 

Vankimessut -tapahtuman avulla edistetään vuoropuhelua, torjutaan toiseutta sekä puolustetaan rikostaustaisten uusia mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Messujen järjestäjinä toimivat lisäksi Laurean rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijat, koulutetut kokemusasiantuntijat ja lukuisat järjestötoimijat. 

2021 Vankimessujen ohjelmat ovat nähtävissä Vankimessut YouTube kanavalla!


Järjestötoiminnan esittely & vaikuttamistoiminta

 • Vanajan vankilan Voimapäivässä järjestöesittely 12/2019
 • Espoon aikuissosiaalityön kehittämisesitys sosiaalitoimelle 1/2020
 • Apulaispormestari Sanna Vesikansan tapaaminen 1/2020
 • Työvoima ja maahanmuuttoyksikön päällikön tapaaminen 2/2020
 • Marraskuun ryhmän tapaaminen eduskunnassa 2/2020
 • Toiminnan esittely YRE-yhteistyöryhmälle ja Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimistolle
 • Toiminnan esittely Helsingin kaupungin johtaville sosiaalityöntekijöille 3/2020
 • Espoo rikostaustaisten palvelut. Irti rikoksista toiminnan esittely 4/2020.
 • SOSTE-risteily 4/2020
 • Näkökulmia rikollisuudesta irrottautumiseen -seminaari 15.4.2020 Laurea-ammattikorkeakoulussa
 • Vankimessut-tapahtuma 17.5.2020 -> siirtyy
 • Desistanssiryhmien pilotointi Ojoisten osastolla syksy 2020.


Palveluiden kehittäminen & koulutuspalvelut

Kehitämme yhdessä ammattilaisten kanssa palveluita rikostaustaisten auttamiseksi. 

Koulutamme ammattilaisia hyödyntämään kokemusasiantuntijoita palveluissa.